Brainstorms

[separator headline=”h1″ title=”Haal meer uit je brainstorm!”] brainstorm Live Digital Mapping Zo vaak als dat we vergaderen, zo weinig brainstormen we. Dit terwijl nieuwe producten en diensten, oplossingen voor lastige problemen, innovaties en het verbeteren van processen (nieuwe manieren bedenken om zaken beter te doen) vaak van mensen uit de eigen organisatie komen. Een adviseur van buiten is vaak een automatisme, maar in veel gevallen helemaal niet nodig. Samen weten we vaak meer dan we denken, als we maar samen denken!

Haal meer uit je brainstorm

Connection of Minds heeft diverse brainstormformules gebaseerd op o.a. Live Digital Mapping, zoals de Concentrische Brainstorm voor veel interactie en diepgang (groepen tot 30-40 personen), de Super Brainstorm (voor groepen tot 800 deelnemers), het Worldcafé mappen (ook wel tafellakensessies) om elkaars ideeën verder uit te bouwen en de Dynamische Dialoog om snel veel ideeën te genereren. Hierbij zetten we naast het Live Digital Mapping ook creativiteits- en denktechnieken, slimme technologie (Cloud mindmappen) en templates in om verder te gaan dan alleen het uitwisselen van meningen.

Meer halen uit een brainstorm?

Een brainstorm kan ook meer gestructureerd verlopen door gebruik te maken van technieken en modellen zoals: 5W+H (Waarom, Wat, Wie, Waar, Wanneer en Hoe), Business Model Canvas (BMC), Argumentenladder, de 6 denkhoeden van de Bono, etc.

[testimonial author=”Marc van Oudheusden Sr. Beleidsadviseur Security & Crisismanagement bij Ministerie Infrastructuur en Milieu”]”Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Connection of Minds gevraagd om een expertsessie te ondersteunen door live visualisatie door middel van mindmapping. Tijdens een ochtend kwamen inhoudelijke experts uit diverse stakeholdersgroepen bijeen om in een drietal korte brainstormsessie alle aanwezige kennis te ontsluiten, ten behoeve van inventarisatie van een complex beleidsvraagstuk. De eerste ronde had als doel de problemen te identificeren. Via een brainstorm in vrije vorm zijn heel veel oplossingsideeën gegenereerd die door een klein team vervolgens zijn geclusterd en geprioriteerd. In ronde twee werden acht prioriteiten verder uitgewerkt in obstakels. De derde ronde had als doel om te komen tot werkafspraken. In drie uur werd veel kennis uit de groep op interactieve wijze ontsloten. Mindmapping leent zich hier bij uitstek voor, waarbij vooral alle gegenereerde suggesties daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot vertrouwen en energie bij de deelnemers.”[/testimonial]

[portfolio projects=”3″ title=”Laatste cases” show_title=”yes” columns=”4″ filters=”brainstorms”]

 

[button link=”https://connectionofminds.com/contact/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Neem contact op met een adviseur[/button]