Concentrische Brainstorm

AWholeNewMind-mindmapDe Concentrische Brainstorm is ideaal is voor kleinere groepen waarbij er maximaal ideeën moeten worden gegenereerd met draagvlak binnen de groep. Het is mogelijk om gezamenlijk met de groep prioriteiten te stellen over welke ideeën/acties als eerste moeten worden opgepakt. Concentrisch brainstormen kan goed worden gebruikt om een eerste plan van aanpak te formuleren, een strategie uit te diepen of tot gedragen inzichten komen.

Whole Brain Thinking als basis

Concentrisch brainstormen‘Denken met je hele brein’ is een must volgens Daniël Pink. In zijn boek ‘A Whole New Mind‘ beschrijft hij waarom we de complexe problemen van deze tijd niet meer kunnen oplossen met alleen ‘left hemisphere thinking’. Het principe van de Concentrische Brainstrom is gebaseerd op ‘denken met je hele brein’ en gericht op groepen van maximaal 20 tot 25 deelnemers.

Aanpak

De Concentrische Brainstorm verloopt in vier stappen. De eerste stap is een presentatie die mensen laat zien en ervaren wat denken met je hele brein is en welke impact dat op het brainstormproces heeft. Deze eerste stap kan eventueel worden overgeslagen. Hierna volgen er drie stappen in de vorm van drie rondes:

  1. in de eerste ronde wordt in tweetallen over een uitdaging nagedacht en wordt dit opgeschreven;
  2. in de tweede ronde gaan de tweetallen uiteen en vormen groepen van acht tot tien deelnemers. Deze deelnemers maken een mindmap met daarin een gezamenlijk beeld over hoe zij naar de uitdaging kijken. Belangrijk element is dat de deelnemers eerst vragen:  “Heb ik je goed begrepen dat…”.
  3. in de derde en laatste ronde worden de mindmaps uit de tweede ronde samengevoegd in een digitale mindmap. Deze wordt in een groepsproces (gefaciliteerd door LiveMindMapper en Moderator) verder uitgewerkt en opgeschoond.

Resultaat

Het eindresultaat is een gedragen output van alle deelnemers. Nieuwe ideeën, verbindingen, kennis en oplossingen plus draagvlak en eventueel een plan van aanpak om na de sessie met focus, een duidelijke rolverdeling en prioriteiten verder te kunnen gaan. De duur is van 1 tot 3 uur. Na de workshop wordt een ‘leerwebsite’ voor verdere verdieping en als verslag aangeboden (zie voorbeeld hieronder).

Laat de voorbeelden spreken

Uitkomst concentrisch brainstormenBekijk voorbeeldcases van de Concentrische Brainstorm.

  1. Bekijk de voorbeeldcase waarin 50 mensen met uit allerlei verschillende culturen in 90 minuten geheel uitlijnen over Het Nieuwe Werken en kunnen implementeren.
  2. Als onderdeel van een masterclass hebben wij de Concentrische Brainstorm verzorgt. Doel was om de groep bewust te laten zijn en gezamenlijk te laten uitlijnen over wat Whole Brain Thinking kan betekenen. Bekijk de case Whole Brain Thinking.

Concentrische Brainstorm als onderdeel van een bijeenkomst

Hoe wil je dat de bezoekers weglopen na een bijeenkomst? Wat moeten de bezoekers minimaal hebben gedaan, gehoord, geleerd en/of ervaren? Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend intake- of adviesgesprek om zo meer uit een bijeenkomst te halen. Hoe past de Concentrische Brainstorm in een bestaand programma van een bijeenkomst? Neem contact op via telefoonnnummer 070 707 1355, of via:

[button link=”https://connectionofminds.com/contact/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Neem contact op met een adviseur[/button]

 

[portfolio projects=”3″ title=”Laatste Concentrische Brainstorm projecten” show_title=”yes” columns=”4″ filters=”Concentrische Brainstorm”]