Dynamische Dialoog

Debat, discussie of dialoog?

Daar waar de Superbrainstorm grote groepen mensen makkelijk met elkaar in discussie kan brengen, is de Dynamische Dialoog meer gericht op ‘in de diepte met elkaar in gesprek gaan’ èn om te netwerken. Maar hoe doe je dat? In een debatopstelling zoals Het Lagerhuis kun je gemakkelijk een debat uitlokken. Door de opstelling zien groepen mensen elkaar als ‘de tegenpartij’ die overwonnen moet worden. Niet luisteren, maar dominant en handig redenerend; elkaar ‘verslaan’. Een discussie gaat een stap hoger of verder (het is maar hoe je kijkt) en ‘zie’ je elkaar wel als gelijke, maar jij hebt de wijsheid in pacht en moet alleen die ander nog overtuigen.

De meerwaarde van de Dynamische Dialoog

De Dynamische Dialoog is juist gericht op ‘seek first to understand before wanting to be understood’, zoals Stephan Covey dat zo mooi heeft gezegd (Habit 5). Om deze houding van ‘eerstbegrip te zoeken voor zelf begrepen te willen worden’ goed te kunnen faciliteren is een andere zaalopstelling nodig en vaak meer middelen, zoals bijvoorbeeld een ‘Indian Talking Stick’. Deze is ideaal om elkaar goed te leren kennen én begrijpen om daarna met draagvlak vervolgacties af te spreken of gewoon een goed gevoel over te houden.

How to change when change is hard?

Mensen zijn bereid om te veranderen, als ze maar begrijpen waarom dat nodig is. Eenzijdig opgelegde veranderingen falen of worden eerst halfhartig geaccepteerd en dan door passiviteit gesaboteerd. De uitdaging bij veranderprocessen is dus een manier vinden om mensen mee te krijgen. Het geheim zit in het adresseren van zowel het verstand (ratio) als het gevoel (emotie) op een manier die de discipline die moet worden opgebracht verkleind. Zo onstaat er intrinsieke motivatie en draagvlak. Juist hiervoor hebben we de Dynamische Dialoog ontwikkeld. Meer weten? Bekijk de praktijkvoorbeelden òf de korte video hieronder òf onze boeksamenvatting van  ‘Switch’ van de Chip en Dan Heath.

Dynamische Dialoog

Connection of Minds biedt met de Dynamische Dialoog een uitgekiende methode om dat draagvlak te creëren. Bij de invoering van strategische wijzigingen, het samenvoegen van afdelingen of business units, het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten laten we mensen actief meedenken over de beschikbare mogelijkheden. Het resultaat wordt daardoor beter en er ontstaat draagvlak voor verandering en een succesvolle implementatie. Onderstaande video geeft een beeld van de Dynamische Dialoog:

Deze variant van de Dynamische Dialoog van Connection of Minds is breed inzetbaar. Voorbeelden zijn inspraaktrajecten voor provincies, de afsluiting van de 100-dagentournee van het kabinet Balkenende-IV met ministers en 250 burgers, het mee laten denken van medewerkers in de gewenste omslag in denken en gedrag binnen een gemeente, het inventariseren van cruciale kennis binnen een bankbedrijf met betrekking tot stresstesting, maar ook voor strategische trajecten binnen grote ondernemingen.

Dynamische Dialoog als onderdeel van een bijeenkomst

Hoe moeten de bezoekers weglopen na een bijeenkomst? Wat moeten de bezoekers minimaal hebben gedaan, gehoord, geleerd en/of ervaren? Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend intake- of adviesgesprek om zo meer uit een bijeenkomst te halen. Hoe past de Dynamische Dialoog in een bestaand programma van een bijeenkomst? Neem contact op via telefoonnummer 070 707 1355, of via:

[button link=”https://connectionofminds.com/contact/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Neem contact op met een adviseur[/button]

 

[portfolio projects=”3″ title=”Laatste Dynamische Dialoog projecten” show_title=”yes” columns=”4″ filters=”Dynamische Dialoog”]