Open Mind Space

Organisaties worden geconfronteerd met allerlei vraagstukken zoals:

  • hoe in te spelen op de economische crisis?
  • hoe moeten we omgaan met sustainability?
  • wat is ons producten- en dienstenpakket van de toekomst?

Dit zijn typische problematieken die de wijsheid vragen van een brede groep mensen: management, medewerkers en stakeholders. De formule Open Mind Space is een variant op de bekende Open Space formule. Vanuit het gedachtegoed van Connection of Minds – interactie en visualiseren van inzichten – wordt Live Digital Mapping als verslagleggingsvorm toegevoegd aan de Open Space. Tijdens de vrije vorm van de Open Space is het proces belangrijk. Door Live Digital Mapping worden de resultaten en de output gestructureerd vastgelegd, zodat de opdrachtgever deze inzichten kan toepassen om de eerder genoemde voorbeeldvraagstukken het hoofd te bieden.

De Open Mind Space is bedoeld voor organisaties die een belangrijk en breed vraagstuk met een grote groep mensen willen adresseren. Een typische Open Mind Space-sessie levert een zeer grote hoeveelheid ideeën op en het gevoel onder de deelnemers dat alle ideeën die ze hebben een plek hebben gekregen. Alle resultaten zijn in elektronische mindmaps vastgelegd, welke eenvoudig zijn om te zetten naar andere soorten documenten.

Als vervolg op de Open Mind Space helpen we u desgewenst met de rapportage, de communicatie en een eventuele follow up. Typisch bestaat de follow up uit een verdere verwerking van de ontstane ideeën: selectie, prioritering en vervolgactiviteiten.

Open Mind Space als onderdeel van een bijeenkomst

Hoe moeten de bezoekers weglopen na een bijeenkomst? Wat moeten de bezoekers minimaal hebben gedaan, gehoord, geleerd en/of ervaren? Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend intake- of adviesgesprek om zo meer uit een bijeenkomst te halen. Hoe past de Open Mind Space in een bestaand programma van een bijeenkomst? Neem contact op via telefoonnummer 070 707 1355, of via:

[button link=”https://connectionofminds.com/contact/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Neem contact op met een adviseur[/button]

 

[portfolio projects=”3″ title=”Laatste Open Mind Space projecten” show_title=”yes” columns=”4″ filters=”Open Mind Space”]