Testimonials

Testimonials strategie sessies/ bijeenkomsten

[one_half][testimonial author=”Denise Jacobs-Riedijk, Communicatie adviseur bij Facilitair Bedrijf van UMC Utrecht”]”Tijdens de strategiedag van de facilitaire bedrijven van de Nederlandse Universitaire Medisch Centra (januari 2015) hebben wij aan Connection of Minds gevraagd om de presentaties en de daaropvolgende interactie door de deelnemers te laten vastleggen. Vooral tijdens het onderdeel terug- en vooruitkijken was dit erg waardevol omdat de deelnemers direct hun ideeën en suggesties live voor zich zagen gevisualiseerd en gestructureerd. Door prioritering van deze opmerkingen gaf dit direct richting om een aantal concrete voorstellen op te pakken tijdens de volgende dag. Het uitwerken van de mindmaps tijdens de bijeenkomst bracht een bepaalde energie met zich meel; dat heb ik zelf zo ervaren en hoorde dit ook terug van anderen.
Na afloop boden de mindmaps een compact en visueel overzicht van de gedeelde kennis door de sprekers en ook van de eigen inbreng van de deelnemers.”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Lennart Cramer, Communicatie adviseur bij Den Haag Marketing”]”Voor onze Meet & Share bijeenkomst, een jaarlijkse ontmoeting met Haagse partners, hebben wij Connection of Minds (CoM) gevraagd om ondersteuning te bieden op het gebied van verslaglegging en moderatie. Het doel van de bijeenkomst was inhoudelijk dieper in te gaan op onze plannen en activiteiten en te brainstormen over mogelijke kansen. Voorafgaand heeft CoM een aantal medewerkers van de organisatie getraind in het modereren van sessies. Tijdens deze oefensessie is geholpen met het meetingdesign vorm te geven en is extra aandacht besteed aan de vraagstructuur. Tijdens drie parallelle sessie zijn LiveMindMappers en moderatoren aan de slag gegaan om zoveel mogelijk ideeën en opmerkingen schematisch te noteren. De oplevering in de vorm van mindmaps bood na afloop een mooi en concreet overzicht van de gedeelde kennis en de te ondernemen acties.”[/testimonial][/one_half_last]

 

[one_half][testimonial author=”Lisette Molenaar, Communicatie adviseur bij Eigen Haard”]“Voor Eigen Haard heeft Alexis van Connection of Minds tijdens een debat over zelfbeheer een mindmap gemaakt. Wat mij opviel is dat Alexis vanaf het eerste gesprek meedacht en de juiste vragen stelde om nóg meer uit het evenement te halen. De mindmap is voor ons een goed naslagwerk, waarin online gambling sites canada wij alles wat er is gezegd op een mooie, gestructureerde wijze terug kunnen lezen. Kortom: een mindmap heeft voor ons toegevoegde waarde én het is fijn samenwerken met Connection of Minds.”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Frénk van der Linden, interviewer/ presentator”]“Als dagvoorzitter heb ik ervaren dat de mindmaps-methode een buitengewoon plezierige en effectieve methode is om een gezelschap te bewegen tot interactiviteit, tot een open gedachtewisseling die uiterst vruchtbaar kan zijn. Aanbevolen.”[/testimonial][/one_half_last]

Testimonials congressen en events

[one_half][testimonial author=”Richard Korteling, Marketing Manager bij Achmea”]”Mijn ervaring met Connection of Minds is zeer goed geweest. Een actieve en scherpe bijdrage bij de voorbereiding. Het is inderdaad erg goed om de hoofdzaken van je event/ bijeenkomst vooraf te expliciteren. Tijdens het event was Live Digital Mapping een zeer waardevolle aanvulling. Iedere toehoorder bleef hierdoor tot het einde geboeid en kon de structuur volgen. Absoluut een aanrader!
Tot slot helpt de uitgewerkte mindmap om gericht een vervolg te geven aan de waardevolle uitkomsten van het event. Het is echt waar: met mindmappen kom je sneller tot de kern en wordt de samenhang collectief overzichtelijk gemaakt.”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Sigourney Blackman, Evenementen coördinator bij Kennedy Van der Laan”]”Voor een relatiemiddag met een van onze klanten hebben wij Live Digital Mapping van Connection of Minds ingezet om op een vernieuwende manier gedeelde informatie vast te leggen. De deelnemers aan de sessie konden direct mee kijken met wat werd vastgelegd en corrigeren daar waar nodig. Na afloop hebben wij een goed inzicht gekregen in de gedeelde kennis en helpt het ons om de relatie met onze klant verder te verbeteren.”[/testimonial][/one_half_last]

Testimonials brainstorms

[one_half][testimonial author=”Marc van Oudheusden Sr. Beleidsadviseur Security & Crisismanagement bij Ministerie Infrastructuur en Milieu”]”Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Connection of Minds gevraagd om een expertsessie te ondersteunen door live visualisatie d.m.v. mindmapping. Tijdens een ochtend kwamen inhoudelijke experts uit diverse stakeholdersgroepen bijeen om in een drietal korte brainstormsessie alle aanwezige kennis te ontsluiten, ten behoeve van inventarisatie van een complex beleidsvraagstuk. De eerste ronde had als doel de problemen te identificeren. Via een vrijevorm brainstorm zijn heel veel oplossingsideeën gegenereerd die door een klein team vervolgens zijn geclustered en geprioriteerd. In ronde twee werden 8 prioriteiten verder uitgewerkt in obstakels. De derde ronde had als doel om te komen tot werkafspraken. In 3 uur werd veel kennis uit de groep op interactieve wijze ontsloten. Mindmapping leent zich hier bij uitstek voor, waarbij vooral alle gegenereerde suggesties daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot vertrouwen en energie bij de deelnemers.”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Ralph Staal, Project Manager – Qurit Alliance”]I approached Connection of Minds (affiliate of World of Minds) because I was looking for a way to capture all the information that was shared at the ALS Investors Day. World of Minds helped us by creating a Mind Map of the full day. This meant concisely translating what was being presented by highly specialized Key Note Speakers to an accurate overview for future reference. The result was exactly what we were looking for as the day was properly captured and can now be revisited by those who are interested in what has been discussed One thing I liked was their ability to grasp the complex information at hand and mold it into a user-friendly overview which is even accessible online.  I found the experience very rewarding and was especially impressed with their commitment to this cause as they were so kind to help us free of charge.
I would highly recommend World of Minds to people/companies who need an innovative way of creating an overview of meetings/events/sessions.[/testimonial][/one_half_last]

Testimonials congressen en events

[one_half][testimonial author=”Jan Liebregts, Operational en Project Manager Obsession (voorheen Van Eeden Evenementen)“]”Connection of Minds is een krachtige, inhoudelijke partner waar we prettig mee samenwerken. Alexis en Jerre hebben in samenwerking met Van Eeden Evenementen de inhoud vertaalt naar de juiste vorm. Het uiteindelijke resultaat waren interactieve sessies en een waardevolle mindmap als eindproduct, die online toegankelijk is voor alle deelnemers. Een ideaal middel om draagvlak te creëren bij de doelgroep en de output van het event vast te leggen.”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Pieter Klaarhamer, Obssession Evenementen en Communicatie“]”Voor een interne meeting van een van onze opdrachtgevers heeft Connection of Minds veel betekend. Dankzij een groepsmindmap en brainstorm kwam de salesafdeling van 80 personen binnen anderhalf uur gezamenlijk tot inzichten waar het MT (bestaande uit 4 personen) naar eigen zeggen 2 middagen over had gedaan. Ook voor de subsessies hielpen de mindmaps en -mappers bij het bewaken van de structuur van de meetings en creëerden veel overzicht. De ingevulde mindmaps die het opleverden waren direct ook nog overzichtelijke notulen. Connection of Minds heeft er mede voor gezorgd dat de meeting to-the-point bleef en er in korte tijd veel bereikt kon worden.”[/testimonial][/one_half_last]

[one_half][testimonial author=”Barbara den Boed, beleidsmedewerker Minister Infrastructuur en Milieu”]”Voor een bestuurlijke bijeenkomst bleek de methode van live mind-mapping zeer geschikt. Tijdens de bijeenkomst zelf is het een waardevol instrument om direct een overzicht te creëren. En de uitgewerkte mind-maps zijn ook voor de verslaglegging en het vervolg van de bijeenkomst erg waardevol. De samenwerking met Alexis verliep erg prettig. Absoluut een aanrader!”[/testimonial][/one_half]

[one_half_last][testimonial author=”Ilse De Smet, Marketeer Groot Zakelijk PostNL”]”De samenwerking verliep zeer voorspoedig. Alexis is iemand die pro-actief meedenkt hoe je het beste uit een sessie kan halen en kan opvolgen. Qua vragen, opbouw en invulling denkt hij graag mee en geeft de ruimte  om zelf in de lead te zijn tijdens een bijeenkomst. Dit heb ik als heel prettig ervaren. Ook zijn kracht om zaken juist samen te vatten en bij elkaar te brengen is zeer waardevol.”[/testimonial][/one_half_last]