Live Digital Mapping

[separator headline=”h1″ title=”Live Digital Mapping als basis voor twaalf formules”]

mindmappen-op-een-bordDe onderliggende methodiek die vaak door Connection of Minds wordt ingezet is LiveMindMappen. Dit is de basis van een twaalftal formules die sinds 2002 in binnen- en buitenland worden toegepast in grote (internationale) organisaties, kleinere bedrijven en overheidsorganisaties. Een paar voorbeelden van deze formules zijn de Concentrische Brainstorm, de Thinking Table, de Dynamische Dialoog, Open Group Mapping en de Super Brainstorm. De beschrijving van deze formules en veel praktijkvoorbeelden zijn online te vinden in onze showcase. Het terugverdieneffect van de inzet van Connection of Minds is vaak gemakkelijk meetbaar, omdat er in minder tijd meer kennis wordt uitgewisseld en er productiever wordt gewerkt dan op de traditionele manier.

[button link=”https://connectionofminds.com/wat-is-connection-of-minds/wat-mindmapping/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Wat is een mindmap?[/button] [button link=”https://connectionofminds.com/wat-is-connection-of-minds/showcase/” size=”medium” color=”orange” target=”_self”]Voorbeelden en cases[/button]

Live Digital Mapping toepassing

De toepassingen waarin wij onze sporen hebben nagelaten zijn Vergaderen, Brainstormen en Congressen & Events. Samen met World of Minds wordt het faciliteren en organiseren van sessies ingezet in combinatie met onder andere kennisinventarisaties en besturingsdashboards om veranderprocessen te versnellen en te vergemakkelijken.

Mindmaps bieden informatie compact, gestructureerd en breinvriendelijk (linker- en rechter hersenhelft) aan. Verbanden en samenhang worden visueel zichtbaar gemaakt. De LiveMindMapper maakt de mindmap zo compact als mogelijk zonder afbreuk te doen aan de begrijpbaarheid van de inhoud. Wanneer er specifieke uitspraken worden gedaan, worden deze op een zo letterlijk mogelijke wijze in de mindmap verwerkt zodat deelnemers na afloop dit herkennen wanneer zij de mindmap bekijken. Een mindmap triggert de hersenen van de deelnemers zodat zij na afloop van een bijeenkomst de informatie gemakkelijk kunnen terughalen.

Bijvoorbeeld: “Oh ja dat was dat ene voorbeeld over een veranderingsproces”. Een plaatje zegt echt meer dan 1000 woorden!

Hoe helpt mindmapping tijdens een bijeenkomst?

waarom mindmappingTijdens een bijeenkomst kan o.a. een van de volgende formules worden ingezet: Dynamische Dialoog, Superbrainstorm, Concentrische BrainstormOpen Group Mapping. Bij deze werkvormen worden de inzichten, ideeën en suggesties van deelnemers live gevisualiseerd in een mindmap. De deelnemers kunnen dan direct zien wat iemand zegt. Hierdoor zien zij verbanden en relaties. Het triggert ook anderen om elkaar aan te vullen en desgewenst te corrigeren. Het stimuleert interactie tussen de deelnemers en dat zij doorbouwen op elkaars ideeën. Deze werkvormen waar Live Digital Mapping alleen een middel is zorgen dat de zichtbare output een controlemiddel wordt om te checken of iedereen op een lijn zit. Er kan ook een extra stap worden gemaakt om informatie te prioriteren en namen en deadlines aan ideeën/ taken en projecten te koppelen hiermee wordt een sessie actiematig. Iedereen is in de flow en wil dan ook graag zich committeren aan een project/ idee/ voorstel.

Tijdens de Dynamisch Dialoog en Concentrische Brainstorm raden wij aan deelnemers gebruik te maken van de talking stick (1 iemand tegelijk aan het woord) en de vraag te gebruiken: “Heb ik goed begrepen dat…” (een van de habits van Steven Covey).

Hoe helpt mindmapping na afloop van een bijeenkomst?

Vaak ontvang je na afloop van een bijeenkomst een mail met een verwijzing naar de site waarop alle presentaties en andere materialen staan. Relatief weinig mensen nemen de moeite deze allemaal te bekijken/ downloaden. Vaak heb je er niet al te veel aan want het echte verhaal en voorbeelden ontbreken vaak in de PowerPoint/ Keynote slidedecks. Een mindmap is compact en is een weergave van de verbaal gedeelde kennis van een spreker. Om zo’n verhaal/ presentatie inzichtelijk te maken gebruiken wij de formule Keynote Mapping. Vanzelfsprekend helpen de mindmaps die uit andere werkvormen voortkomen achteraf om de opgehaalde kennis, ideeën en inzichten toe te passen. De output is vaak een startpunt van een project en/of veranderingsproces.

Live Digital Mapping in de praktijk ervaren?

Het team van Connection of Minds helpt uiteenlopende opdrachtgevers om meer uit allerlei typen bijeenkomsten te halen; bekijk de voorbeelden. Kennis wordt visueel vastgelegd en deelbaar met aanwezigen en andere gemaakt. Live Digital Mapping wordt ook als middel gebruikt om meer kennis en inzichten op te halen uit groepen. Live Digital Mapping wordt nog meer waardevol als het wordt ingezet om gezamenlijk uit te lijnen over bijvoorbeeld een strategie, project kickoff, jaarplan, Plan van Aanpak (PvA) of andere gezamenlijke sessies.

Graag:

  • lichten we e.a. toe in een persoonlijk gesprek
  • laten wij ervaren wat het is om te zien wat iemand zegt
  • helpen wij passend te adviseren welke aanpak het beste is om ze veel mogelijk rendement uit een bijeenkomst te halen

[contact-form-7 id=”1405″ title=”Contactformulier”]

Reacties

4 reacties op “Live Digital Mapping”

  1. […] het doel? en Wie de doelgroep?”. Of gebruik de 5W+H methode. Het live vastleggen van informatie (Live Digital Mapping) helpt […]

  2. […] Zie ook dit filmpje over Live Digital Mapping. Dat geeft draagvlak voor de verdere stappen. Dit noemen we ‘live(mind)mapping’. Er zijn diverse werkvormen op basis van Live Digital Mapping. In dit artikel over Live Digital Mapping staat een […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *