Haal meer uit bijeenkomsten: vergaderingen, brainstorms, events & congressen.

INK jaarcongres Het Roer Om

Project Description

Met veel succes organiseert INK al jaren het INK congres, en dit jaar gooiden zij het roer om. Met een centraal thema ‘Regie in eigen hand’ laten ze de conventionele en traditionele wijze van congresorganisatie achter zich en slaan ze een nieuw pad in. De deelnemer mag zijn eigen programma samenstellen, met andere deelnemers in dialoog gaan, en alles wat hij die dag nuttig vond neemt hij mee in z’n eigen boekje. Kortom: niet achterover leunen en de handen uit de mouwen steken. Een evenement dat aansluit bij het gedachtegoed van World of Minds: verbind mensen met elkaar, zorg voor de dialoog en laat het evenement door gaan na de dag zelf. INK heeft ons daarom gevraagd om bij te dragen aan de dag door het faciliteren van verschillende sessies met LiveMindMapping en de Dynamische Dialoog. Op 17 maart jl. werd in de Fabrique door iedereen een actieve bijdrage geleverd om zoveel mogelijk uit de dag te halen!

Werk aan de winkel

Ruud Stassen, directeur van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), opende de dag door de deelnemers eens goed wakker te schudden: “er is werk aan de winkel” want “onze maatschappij staat in de steigers”. Daarvoor is het van belang om “de regie in eigen hand te nemen”, omdat verandering “begint bij jezelf”. Jerre Lubberts lichtte  in zijn presentatie een aantal ‘verander componenten’ toe zoals ‘De Zwerm’, de dialoog, autonome (virtuele) teams en visualiseren voor draagvlak. Dit als voorbereiding op de ‘Dynamische Dialoogsessies’ later in het programma. Hij gebruikte als rode draad een mindmap uittreksel van het boek ‘Switch’ van de gebroeders Heath met als pakkende subtitel ‘How To Change When Change Is Hard’. Aan Ludo Daems was het de eer om de zaal goed los te krijgen en dat lukte deze Vlaamse coach, trainer en mentor door zijn inspirerende verhaal. Wat Daems vooral deed, was het publiek zelf laten nadenken over wat voor hem of haar belangrijk was, om zo dat ‘virus’ genaamd Passie aan te wakkeren. Het gaat immers om “niet meer hebben, maar meer zijn” en actief na te denken over of er “leven is voor de dood”. Want je hebt meer:
[check_list]

  • Energie dan je ooit hebt gebruikt;
  • Talent dan je ooit benut;
  • Kracht dan je ooit hebt gebruikt;
  • Te geven dan je ooit hebt gegeven.

[/check_list]
Met dit startsein konden de deelnemers aan de slag met verschillende workshops die onder drie verschillende blokken vielen, namelijk: ‘De vloer is aan u!’, ‘Inspirende dilemma’s’ en ‘Creativiteit in strategisch denken’.

De dialoog is het antwoord op de inspirerende dilemma’s

SONY DSC

Voor het onderdeel ‘Inspirerende Dilemma’s heeft World of Minds in de middag 3 sessies gefaciliteerd. De drie verschillende sessies begonnen uit gedachten prikkelende presentaties van TNT Express Benelux, Kamer van Koophandel Amsterdam en World of Minds. De formule die voor alle afzonderlijke sessies werd ingezet was de ‘Dynamische Dialoog’. Een formule die World of Minds inzet voor evenementen (Connection of Minds) om mensen met elkaar de dialoog aan te laten gaan (voorbeeldfilmpje). Academy of Minds heeft, ter voorbereiding op het evenement, verschillende moderatoren van INK getraind in het modereren in combinatie met de inzet van mindmapping. Vooraf is er met de deelnemers ook een handige mindmap met dialoogtips gedeeld ter voorbereiding op de sessies. Daarnaast was er in het programmaboekje een pagina met een sjabloon waar men een eigen mindmap kon maken, tezamen met de 5W+H tips (pdf).

De opzet van de Dnamische Dialoog sessies is er op gericht zoveel mogelijk op te halen uit de groep en zo een gezamenlijk plaatje te laten ontstaan. Na de plenaire presentatie van de spreker ging de groep uiteen in drie grote groepen. Elke groep werd begeleid door een ervaren moderator van INK en een LiveMindMapper van World of Minds. In subgroepen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende vragen zoals ‘Wat spreekt ons aan in dit verhaal?’ en ‘Wat kunnen we aan anderen meegeven om dit te realiseren?’. Op het scherm waren deze vragen, reacties en verbanden terug te vinden in een mindmap. De groepen gingen geanimeerd met elkaar in gesprek en met hulp van de moderator en mindmapper konden ze op elkaar reageren en hun reactie terugvinden in de mindmap. Na elke sessie was het mogelijk om even bij de andere groep langs te lopen en te zien wat uit die sessie is opgehaald.

Een plaatje maken van ideeën

In de derde ronde van het programma gaf Jerre Lubberts, citizen van World of Minds, aan de hand van zijn (mindmap)presentatie een uitleg over de kracht van de Dynamische Dialoog. Met interessante voorbeelden, video’s en tips gaf hij een totaalbeeld over hoe je de Dynamische Dialoog kunt faciliteren. In deze derde ronde werd dan ook de deelnemers weer gevraagd extra de handen uit de mouwen te steken. Naast dat de uitkomsten van elke groep weer elektronisch in mindmaps werden vastgelegd, waren een aantal groepjes hun brainstorm aan het vastleggen in ‘handmatige’ mindmaps. Op grote posters zorgden deelnemers voor een gezamenlijk plaatje van hun ideeën.

Een verzameling van opbrengsten

Alle opbrengsten die zijn opgehaald uit de drie rondes van de ‘Inspirerende Dilemma’s, zowel de presentaties als de groepsdiscussies, zijn verzameld en makkelijk terug te vinden op een mindmapwebsite. Daarnaast zijn daar ook ochtendpresentaties van Ruud Stassen en Ludo Daems terug te vinden in de vorm van mindmaps. In steekwoorden en in hoofd- en bijzaken is de informatie visueel gemaakt, waarmee het inzichtelijk wordt voor zowel de deelnemers als diegenen die er niet bij konden zijn. Bekijk de mindmapwebsite.

ink2011

Ook is er door de organisatie een mooie website gemaakt waar presentaties, mindmaps, video’s en foto’s terug te vinden zijn. Met alle opbrengsten van 2011 alle reden om deze input te gebruiken voor een volgend succesvol congres in 2012!

Impressie van de dag

Ik ben benieuwd naar…
…de mindmapwebsite
…de dialoogtips
…de congreswebsite van INK
…de website van INK
…meer voorbeelden van LiveMindmapping
…meer informatie over Connection of Minds (evenementen)

Project Details

  • Client INK
  • Date 17 maart 2011
  • Tags Brainstorms, Events en congressen, Keynote Mapping, Open Group Mapping, Workshop Mapping
Launch Project

Related Projects

Back to Top