Haal meer uit bijeenkomsten: vergaderingen, brainstorms, events & congressen.

Mindmappen met Ministers

Project Description

Bekijk hieronder een videointerview van de bijeenkomst waar we met (bijna) alle ministers en staatssecretarissen  21 tafels hebben gemindmapped.

Na het vormen van de nieuwe regering in 2007 wilde het nieuwe kabinet 100 dagen de tijd nemen om met burgers en belangengroepen van gedachten te wisselen alvorens een nieuw beleid te formuleren.

Aan het einde van deze periode wilde men alle ideeën groeperen en met een selecte groep van 250 burgers op interactieve wijze bespreken. Het kabinet wilde alle feedback zodanig verzamelen en structureren dat deze direct kon worden gebruikt enerzijds als directe input voor lopende besluitvormingsprocessen en anderzijds om het nieuwe beleid vorm te geven. Deze innovatieve manier om burgerparticipatie vorm te geven heeft als voordeel dat ideeën niet verloren zijn gegaan.

Enkele citizens van World of Minds hebben samen met aHa!Coaching en Planet Internet een concept bedacht en uitgevoerd. De beleidsterreinen / thema’s van in totaal 21 ministers en staatssecretarissen werden aan 21 tafels besproken met per tafel gemiddeld 12 burgers. De belangrijkste onderwerpen werden vooraf in een mindmap structuur vastgelegd zodat men snel en ‘to the point’ met de discussie kon beginnen.

Aan de kop van elke tafel werd een beamer opgesteld met een laptop en mindmapping software en werden de discussies geleid door een facilitator (process coach) en vastgelegd, gestructureerd en gevisualiseerd door een mindmapper (model coach).
Aan het einde van de interactieve sessies is alle informatie per thema gegroepeerd en zijn doorsnedes gemaakt en gevisualiseerd als mindmaps. Deze zijn als op een speciale website als HTML mindmaps en te downloaden PDF’s beschikbaar gemaakt voor alle geautoriseerde bewindslieden. Zodoende kon lering worden getrokken niet alleen uit de feedback van burgers maar ook door naar verbanden te kijken tussen de mindmaps.

Project Details

  • Client Overheid
  • Date 5 juni 2007
  • Tags Events en congressen, Open Group Mapping, Vergaderingen
Launch Project

Related Projects

Back to Top