Haal meer uit bijeenkomsten: vergaderingen, brainstorms, events & congressen.

Gezamenlijke onderzoeksbijeenkomst Logeion Trends4Com 2015

Project Description

Op 9 maart 2015 organiseerde Logeion Trends4Com: een middagcongres over trends die het communicatievak beïnvloeden, waarbij zij zich laten inspireren door de aanwezige kennis binnen de vereniging, maar óók door ervaren specialisten van buiten het vak. In het trendonderzoek van 2013 werden de volgende vier trends vastgesteld: datamining, emotiemaatschappij, ‘glazen huis’ en horizontalisering. Het doel van Trends4Com was dan ook het identificeren van belangrijke ontwikkelingen voor deze trends, het duiden van deze ontwikkelingen én het doorvertalen ervan naar implicaties voor het communicatievak.

Trends4Com 2015

Het programma van Trends4Com begon om half 2 met een keynote. In de keynote kwamen de inzichten van Ment Kuiper (directeur bij Novis Competence Center en Lumido Business Media), Willem Lageweg (directeur MVO Nederland), Andy Mosmans (directeur ARA) en Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid) aan bod.

Na de keynote was het tijd voor de deelsessies. De groep werd onderverdeeld in 3 deelsessies (per deelsessie waren er ongeveer 30 deelnemers) van ieder drie kwartier. De deelsessies gingen op hun eigen niveau de vier trends onderzoeken door een dialoog aan te gaan met de deelnemers.

Deelsessie 1: macroniveau (De wereld van de communicatieprofessional)

De gekozen werkvorm hierbij was de “fishbowl”, wat inhoudt dat vier stoelen in het midden bezet waren door mensen die het dialoog aangingen en alle mensen die daar omheen zaten alleen een vraag konden stellen. Wanneer zij zelf wilden deelnemen in het dialoog konden zij een plaatsje bemachtigen in de “fishbowl”.

Deelsessies 2: mesoniveau

Deelsessie 2 werd gedaan in de vorm van een kruisvraag, waarbij mensen fysiek in de vakken van een kruis moesten staan, aan de hand van beantwoording van stellingen.

Deelsessie 3: microniveau (gericht op het individu). 

Tijdens de derde deelsessie werden de deelnemers in groepjes van 5 geplaatst. Zij moesten per individu de volgende stellingen beantwoorden:

  • Ik voel mij het meest verbonden met de trends in deze volgorde: Horizontalisering – Glazen Huis – Emotiemaatschappij – Datamining.
  • Mijn volgende boek over een actuele trend heeft als titel…..
  • Mijn omgeving heeft het steeds over….., maar ik…….
  • Trends kunnen heel bedreigend zijn. Ik vind de trend….. het aspect…. Bijvoorbeeld best eng omdat:…..

Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar het dialoog aan om te kijken of de antwoorden overeenkwamen.

 Slot 

Na afloop van de deelsessies kwamen de deelnemers weer bijeen voor de afsluiting door de adviesraad programmering en trends, gevolgd door een netwerkborrel.

 Interview Alexis van Dam 

Tijdens het congres was er ondersteuning van drie LiveMindMappers van Connection of Minds, waaronder Alexis van Dam, om de uitkomsten vast te leggen in een mindmap. Hoe heeft Live MindMapper Alexis van Dam deze dag ervaren?

Alexis, kun je iets meer vertellen over jullie rol als MindMappers bij Trends4Com?

Tijdens de plenaire opening hebben wij de MindMap verzorgd. Hierdoor is de kennis van de presentaties compact vastgelegd. Het leuke was dat we dat live op twee schermen deden, waardoor mensen in de zaal al mee konden kijken en de rode draad konden vasthouden tijdens de presentatie. Na afloop kwam er ook iemand naar 1 van de MindMappers toe om een correctie door te geven, zodat het goed werd vastgelegd. De vier experts eindigden allemaal met een stelling, die later in de deelsessie werden gebruikt. Na het inspiratiedeel met de vier sprekers gingen de deelnemers naar drie verschillende deelsessies. De deelsessies gingen op hun eigen niveau de vier trends onderzoeken door een dialoog aan te gaan met de deelnemers. Per deelsessie was er een MindMapper aanwezig om alles vast te leggen.

Waarom is het zo belangrijk dat een congres zoals Trends4Com wordt vastgelegd in een MindMap?

Door LiveMindMapping verslag te doen van dit soort bijeenkomsten, zorgen we ervoor dat deelnemers direct kunnen zien wat zijzelf en anderen zeggen. Daarmee ontstaat er meer interactie onderling en ontstaat er een bepaalde vorm van focus om toe te werken naar de relevantie van de trends, of dat ze moeten worden aangescherpt. In dit congres was er voor 3 verschillende werkvormen gekozen. MindMapping sluit daar, als relatieve vormvrije manier, goed bij aan. Het ondersteunt de mogelijkheid om flexibel in te spellen op ontwikkelingen binnen sessies, bijvoorbeeld bij het overslaan van een vraag.

Ben je tevreden over het eindresultaat?

Ja! Er is veel informatie vastgelegd door middel van MindMaps. Deze MindMaps worden gebruikt als input om de vier nieuwe trends te bepalen en/of aan te scherpen. De opmerkingen die hier en daar uiteenlopen worden meegenomen en afgewogen, zodat daaruit een mooi rapport ontstaat, wat weer richting geeft binnen het communicatievak.

 

Alexis van Dam

Alexis@ConnectionOfMinds.com

06-24633028

[/teaserbox] 

 

 

Project Details

  • Client Logeion
  • Date 9 maart 2015
  • Tags Events en congressen, Keynote Mapping

Related Projects

Back to Top